Cả nước hiện còn 22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp. Con số này giảm đáng kể so với những năm trước đó.

Thống kê của Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, không có doanh nghiệp nào được cấp mới giấy chứng nhận, không có doanh nghiệp nào chấm dứt hoạt động hay bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Hiện trên cả nước chỉ có 22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp. Như vậy, những doanh nghiệp bán hàng đa cập làm ăn bát nháo, kinh doanh bất chính đã bị tước giấy phép và xử lý. Điều này đã cho thấy vai trò kiểm tra, giám sát và quản lý rất hiệu quả của Bộ Công Thương.

Theo thống kê, tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2020 của các doanh nghiệp đạt khoảng 15.538 tỷ đồng, tăng hơn 2.863 tỷ đồng (tăng 22.8%) so với năm 2019. Trong 06 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu bán hàng đa đạt khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 60% tổng doanh thu năm 2020.

 Hiện trên cả nước chỉ có 22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp
Hiện trên cả nước chỉ có 22 doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu đến từ thực phẩm chức năng (trên 80%), và mỹ phẩm (khoảng 15%). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 4,44%.

Số liệu báo cáo của các doanh nghiệp cho thấy, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2020 là 832.385 người, giảm 25% so với cuối năm 2019. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp là khoảng 761.502 người, giảm 8,5% so với số lượng người tham gia bán hàng đa cấp thời điểm cuối năm 2020.

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp năm đạt khoảng 5.009 tỷ đồng, chiếm khoảng 36,1% tổng doanh thu (doanh thu chưa bao gồm VAT).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 3.172 tỷ đồng, chiếm khoảng 37,53% tổng doanh thu bán hàng đa cấp (doanh thu chưa bao gồm VAT).

Theo số liệu báo cáo của 22 doanh nghiệp, tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong năm 2020 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, trong 06 tháng đầu năm 2021 là hơn 1.338 tỷ đồng.

Theo tác giả: Phương Minh (https://moit.gov.vn/)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *